Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

El CET Intecserveis neix sota el paraigües de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, Província d'Aragó Sant Rafael.

 

L'Orde és una organització de confessionalitat catòlica que treballa per promocionar la salut i per ajudar als malalts i als necessitats. Les seves obres no pretenen el benefici econòmic i es basen en el principi d'hospitalitat iniciat pel seu fundador, Sant Joan de Déu.

 

Estan presents en 51 països, amb gairebé 1.250 germans, amb més de 40.000 treballadors, 33.000 places sanitàries i socials i més de 20 milions de beneficiaris. És una de les majors organitzacions internacionals de cooperació sense ànim de lucre del món amb prop de 300 obres repartides pels cinc continents.

 

La seva missió és evangelitzar el món del dolor i del sofriment a través de la promoció d'obres i organitzacions sanitàries i socials, que prestin una assistència integral a la persona humana, donant preferència a les persones més desfavorides.

 
onmedic